Criptopedia

Termeni si conditii

Termeni și Condiții pentru accesul și utilizarea serviciilor Criptopedia

ACEST DOCUMENT REPREZINTĂ ACORDUL LEGAL DINTRE CRIPTOPEDIA ȘI CLIENT. VĂ INVITĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE UTILIZAREA SERVICIILOR NOASTRE. VĂ RUGĂM, DE ASEMENEA, SĂ CITIȚI ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CARE, ÎMPREUNĂ CU ACEST DOCUMENT, REPREZINTĂ SETUL COMPLET DE DOCUMENTE JURIDICE APLICABILE ÎN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, DAR ȘI A SERVICIILOR NOASTRE.

Prin utilizarea serviciilor noastre, dumneavoastră, în calitate de Client, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile prezente. În cazul în care nu sunteți de acord cu clauzele prezentului document, vă rugăm să încetați utilizarea serviciilor noastre.

Disclaimer

În măsura permisă de legea aplicabilă, excludem toate reprezentările, garanțiile și condițiile referitoare la website-ul nostru web și la utilizarea acestuia. Nimic din această clauză, însă, nu va:

• limita sau exclude răspunderea dvs. în ce privește interpretarea greșită a informațiilor prezentate pe website;

• limita orice răspundere a dvs. în orice mod care nu este permis de lege;

Dispoziții generale

Acest website este deținut și operat de Dan Negrea și alți colaboratori agreați (care desfășoară activități ca si „Criptopedia”). Pe întreg site-ul, termenii „noi”, „Criptopedia” și „nostru” „noastre” se referă la Criptopedia. Criptopedia oferă acest site web, incluzând toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile de pe acest site pentru dvs., Clientul, condiționat de acceptarea de către dvs. a prevederilor menționate aici.

Prin accesarea website-ului și / sau prin achiziționarea unui serviciu de la noi, vă angajați că sunteți de acord Termenii și Condițiile prezente. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor utilizatorilor website-ului.

Toate funcțiile sau instrumentele nou adăugate pe viitor în lista curentă de servicii vor fi, de asemenea, supuse Termenilor și Condițiilor prezente. Puteți revizui versiunea cea mai actuală a Termenilor și Condițiilor în orice moment pe această pagină. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte din acești Termeni și Condiții prin publicarea actualizărilor și / sau modificări pe site-ul nostru web. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic această pagină pentru modificări. Utilizarea continuă a dvs. sau accesul la site-ul web după publicarea oricărei modificări constituie acceptarea acestor modificări.

1. INTRODUCERE

1.1. Părțile contractante

Prezentul document reprezintă acordul de voință neretractabil încheiat între:

Dan Negrea, în calitate de analist de piață în domeniul crypto, și

"Client" - orice persoană fizică sau juridică care deschide un cont de utilizator pe site-ul https://www.cryptopedia.ro/ și implicit beneficiază de serviciile noastre.

1.2. Reprezentare

Autoritate și capacitate. 

Părțile și reprezentanții lor legali garantează că au autoritatea și capacitatea de a încheia acest acord.

Forța executorie.

Acest acord constituie un set de obligații legale, valabile și obligatorii, aplicabile părților implicate.

1.3. Scop

Prezentul document reprezintă Acordul fundamental, legal și obligatoriu dintre Criptopedia și Client. Acesta reglementează termenii și condițiile de acces și de utilizare a serviciilor Criptopedia.

Accesul la Servicii se face pe fie gratuit, fie pe bază de donații, în scopul susținerii costurilor de administrare și mentenanță a website-ului. Prin solicitarea accesului la Servicii și confirmarea acceptării Termenilor și Condițiilor se consideră încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic ("Contract") între Criptopedia și Client. Toate serviciile, în măsura în care sunt disponibile la un moment dat prin intermediul portalului https://www.cryptopedia.ro/ sunt supuse condițiilor acestui document.

2. DREPTUL DE A UTILIZA SERVICIILE

2.1. Crearea de cont și costuri aferente

Clientul solicită deschiderea de cont prin formularul „CREARE CONT” ce se regăsește pe website. Pentru a crea contul, Clientul trebuie să furnizeze un set de informații, inclusiv, dar fără a se limita la: informații de contact, adresă de email, adresă de USDT Wallet, etc. De asemenea, Clientul se angajează ca în timpul valabilității contractului să păstreze informațiile contului actualizate, corecte și adevărate. Deschiderea contului va fi validată automat, după o verificare preliminară a datelor de contact.

Odată cu înregistrarea contului, veți de veni Utilizator Standard, cu acces la o anumită categorie de articole. Puteți face upgrade la Utilizator Premium obținând, astfel acces, la conținut de înaltă calitate, ce este restricționat Utilizatorului Standard. Conținutul Premium poate fi deblocat odată cu subscrierea la oricare din pachetele Basic, Pro respectiv Pro+. Din contul lui, utilizatorul poate selecta unul din cele 3 pachete. În funcție de pachetul ales, utilizatorul va avea acces 30 zile, 180 zile sau 365 zile la acest tip de conținut. Deblocarea conținutului se va face în urma unei donații de USDT la adresa afișată în formular, sau a unei donații prin Paypal. Criptopedia pot ajusta valoarea donației, în baza unei notificări scrise comunicate în prealabil cu 3 luni de zile. În cazul în care intervin modificări de taxe și impozite publice, ori alte apar modificări ce țin de administrația publică ce afectează costurile Criptopedia legate de servicii, valoarea donației poate fi modificată corespunzător fără vreo notificare prealabilă.

Părțile sunt de acord că plățile efectuate de Client nu vor fi rambursate indiferent de scopul inițial. În cazul în care Clientul a efectuat o plată mai mare decât valoarea donației necesară pentru serviciile comandate până la termenul ales, soldul nu va fi pierdut. Cu toate acestea, în locul rambursării sumei în exces, soldul va fi utilizat pentru furnizarea altor servicii pe care Clientul le poate comanda de la Criptopedia în orice moment.

Criptopedia își rezervă dreptul de a refuza furnizarea de servicii oricui, indiferent de motiv, și în orice moment.

Odată cu deschiderea contului, Clientului i se oferă acces la contul său de Client, cu numele de utilizator și parola alese de acesta.

Clientul și utilizatorii săi primesc un drept de acces limitat, terminabil, neexclusiv și netransferabil și utilizează Serviciile în conformitate cu termenii prezentului document, exclusiv în scopurile pentru care sunt oferite serviciile. Acest drept poate fi condiționat de acordarea unei donații în scop de susținere a serviciilor și a website-ului, precum și a altor eventuale costuri suplimentare aplicabile.

În orice moment, Clientul este responsabil să se asigure că utilizatorul/utilizatorii finali respectă prezentele Termeni și Condițiile, precum și actualizările sale viitoare.

2.2. Materialele disponibile pe site

Articolele și materialele video publicate pe Criptopedia au rol educativ, iar conținutul sponsorizat va fi întotdeauna semnalizat ca atare pe site-ul nostru. Criptopedia nu cere și nu acceptă remunerații pentru a scrie acest tip de articole informative și nu vinde decât spațiu publicitar semnalizat ca atare pe site. Această politică este menținută de la începutul site-ului și va rămâne aceeași pe toată perioada de funcționare a acestuia.

Materialele apărute pe site-ul Criptopedia sunt proprietate intelectuală a Criptopedia și înregistrate ca atare. Materialele publice, vizibile oricărui vizitator al site-ului, pot fi folosite, reproduse parțial sau integral, specificând sursa informațiilor. Materialele Premium nu pot fi reproduse, reutilizate, fără acordul expres și prealabil al Criptopedia.

În cazul articolelor scrise și documentate de Cripătopedia și de colaboratorii agreați, facem toate eforturile necesare pentru ca acestea să fie documentate corespunzător. Pe de altă parte, nu ne asumăm responsabilitatea față de materialele provenite de la terți (fie alte surse de știri fie persoane intervievate, ori alte surse de acest tip).

În ciuda naturii site-ului, informațiile apărute pe site nu reprezintă sfaturi financiare. Pentru orice decizie financiară importantă, consultați profesioniști autorizați.

Atenție! Orice predicție economică și analiză de preț este pur orientativă. Nici un analist nu vă poate garanta acuratețea perfectă a datelor furnizate. Pentru siguranța dumneavoastră, nu tranzacționați mai mult decât vă permiteți să pierdeți.

Orice resursă de știri venită din partea dumneavoastră va fi tratată responsabil și verificată. La cerere, sursa va fi tratată cu maximă discreție.

2.3. Utilizarea serviciilor noastre

Clientul se obligă să adere la termenii prezentului document și să se asigure că oricare dintre utilizatorii săi procedează la fel. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile legate de utilizatorii săi și respectarea de către aceștia a termenilor prezentului acord. Atunci când utilizatorul individual acceptă Termenii și Condițiile de conectare la serviciile Criptopedia sau acceptă o schimbare ulterioară a unor termeni ai prezentului document, nu se încheie niciun acord utilizatorul individual și Criptopedia. Doar Clientul este parte contractuală în prezentul acord cu Criptopedia și care are toate drepturile și obligațiile stabilite prin acesta, purtând inclusiv răspunderea legală și contractuală pentru faptele utilizatorilor prepuși.

Interdicții în utilizare. În orice situație, Clientului i se interzice strict să asiste sau să permită accesul sau utilizarea Contului de Client oricărei persoane sau entități care nu sunt listate ca utilizator autorizat în Contul de Client. În cazul în care informațiile din Contul de Client sunt pierdute sau furate sau dacă există suspiciuni de acces neautorizat la Contul de Client, Clientul trebuie să contacteze imediat serviciul nostru de asistență. În lipsa oricărei prevederi contrare, nimic din prezentul document nu va putea fi interpretat sau aplicat în scopul de a ne atrage răspunderea pentru activitățile care decurg din accesul autorizat sau neautorizat la Contul de Client.

Pentru Clientul care este Utilizator Premium, următoarele activități sunt interzise și vor duce la suspendarea imediată a contului sau anularea serviciilor fără posibilitatea rambursării vreunei sume de bani, dar cu posibilitatea ca Criptopedia să impună taxe suplimentare și / sau să inițieze proceduri civile, în cazul daunelor legale:

• susținerea sau promovarea oricărui tip de comportament ilegal, abuziv sau iresponsabil;

• folosirea cu rea intenție a resurselor de sistem, cum ar fi programe care consumă capacitate de rețea excesivă, cicluri CPU sau Disk IO, întreruperea sau interferența în cadrul oricărui sistem de date sau a oricărei rețele, colectarea neautorizată sau utilizarea adreselor de e-mail, username sau alți identificatori, folosirea serviciului nostru pentru distribuirea de software care colectează în mod ascuns informații despre un utilizator sau transmite în mod ascuns informații despre utilizator, date de monitorizare sau trafic în orice rețea sau sistem fără autorizarea expresă a proprietarului sistemului sau rețelei;

• folosirea de spam email, bulk e-mail nesolicitat, e-mail falsificat, e-mail phishing, etc;

• propagarea de conținut ilegal sau ofensiv, cum ar fi, dar fără a se limita la, abuzuri sexuale sau violuri, violență sau incitație la ură sau violență, conținut defăimător, conținut înșelător sau nedrept, promovare de droguri ilegale sau jocuri ilegale, expunerea de informații ce țin de securitatea națională, conținut care generează risc cu privire la siguranței publice sau privată, etc;

• transmiterea, distribuirea sau stocarea oricăror informații, date sau materiale protejate de drepturi de autor, mărci comerciale, secret comercial sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală. Orice utilizare care generează primirea de plângeri privind abuzuri legate de încălcarea oricărei legislații internaționale privind drepturile de autor va fi întreruptă;

• accesul la alte computere sau rețele fără autorizație;

• furnizarea de date false în relația cu Criptopedia sau cu terții, inclusiv utilizarea frauduloasă a numerelor de cărți de credit;

• orice comportament care poate duce la consecințe juridice împotriva Criptopedia, inclusiv implicarea în comportamente ce ar putea determina Criptopedia să devină ținta unui atac DoS;

• orice încercare de sondare, scanare, penetrare sau testare a vulnerabilității sistemelor sau rețelelor Criptopedia sau a încălcării măsurilor de securitate sau de autentificare Criptopedia, fie prin tehnici pasive fie invazive;

• orice alte activități considerate ilegale sau dăunătoare de către orice jurisdicție;

Clientul acceptă ca Criptopedia să poată contacta Clientul (administratorul), prin intermediul adreselor de e-mail înregistrate și prin telefon și să furnizeze informații generale de marketing sau alte informații despre Servicii. Astfel de informații nu vor fi trimise celorlalți utilizatori ai Clientului.

2.4. Cerințe privind utilizarea serviciilor

Clientul are acces la serviciile noastre cu condiția îndeplinirii condiției de vârstă minimă legală în ceea ce privește legislația sa internă, și cu condiția să nu îi fie interzis accesul la astfel de servicii de nicio lege sau jurisdicție internațională.

Accesarea serviciilor noastre este oferită pe baza furnizării de către Client a datelor sale actuale de identificare, a datelor de contact precum și a oricăror alte informații sunt sau ar putea fi necesare în cadrul procesului de înregistrare. Clientul este singurul responsabil pentru conținutul, confidențialitatea informațiilor de cont și pentru toate activitățile care survin în contul său. În cazul utilizării neautorizate a contului sau a oricărei alte încălcări de securitate, Clientul va notifica imediat EVOBITURILE.

Clientul și oricare dintre utilizatorii săi se obligă să nu transfere viruși, programe malware sau orice alt cod dăunător, și să nu utilizeze serviciile într-o manieră care să prezinte riscuri cu privire la un astfel de transfer. Serviciile nu vor fi utilizate în scopuri ilegale sau neautorizate. Clientul este responsabil pentru acțiunile utilizatorilor contului și pentru orice date create, stocate, afișate de sau transmise de către cont în timpul utilizării serviciilor Criptopedia. Clientul nu se va angaja în nicio activitate care să interfereze sau să perturbe serviciile Criptopedia sau orice rețele conectate la acesta. Clientul este singurul responsabil pentru respectarea reglementărilor UE privind exportul de date atunci când serviciile sunt utilizate în afara UE, inclusiv prin asigurarea faptului că serviciile nu sunt utilizate în jurisdicții în care o astfel de utilizare ar fi contrară acestor reglementări privind exportul acestora.

Criptopedia nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daună ca urmare a eșecului Clientului de a ne furniza informații exacte sau de a păstra contul în siguranță.

3. DONAȚII ȘI PLĂȚI

Prin accesarea și utilizarea serviciilor noastre, Clientul este de acord să remită donații, dacă optează pentru Utilizator Premium, din wallet-ul USDT asociat Contului.

4. RESPONSABILITATEA PENTRU CALITATEA SERVICIULUI, DISPONIBILITATE ȘI SUPORT

4.1. Calitatea serviciului

Criptopedia garantează că serviciile vor funcționa în mod stabil așa cum este descris în documentația aplicabilă serviciilor. Criptopedia garantează o disponibilitate medie anuală de 95% a conexiunii fizice a pachetelor de webspace, servere dedicate, colocate și virtuale. Sunt exceptate de la această garanție perioadele de timp în care serverele nu pot fi accesate din cauza problemelor tehnice sau de altă natură care nu se află în sfera noastră de influență (forță majoră, defecțiuni ale terților sau ale Clientului). Serviciile noastre vor fi supuse unor îmbunătățiri continue.

În cazul în care Serviciile nu funcționează așa cum este descris în documentația aplicabilă serviciilor, Criptopedia va corecta erorile pe cheltuiala proprie. Criptopedia poate alege chiar să înlocuiască serviciile sau funcționalitatea în cadrul acestora, în cazul în care efectuarea de corecții sau rectificări nu este posibilă. În cazul în care Criptopedia nu rezolvă erorile în conformitate cu termenele stabilite sau nu înlocuiește serviciul nefuncțional într-un termen rezonabil, Clientul își poate anula Contractul în conformitate cu termenii prevăzuți în prezentul document. Clientul nu poate avea nicio pretenție materială în cazul unor defecte sau erori ale Serviciilor.

4.2. Acord privind servicii, scopuri, sancțiuni

Disponibilitatea serviciilor furnizate de Criptopedia, sancțiunile și perioadele de întreținere fixe sunt stabilite în cadrul descrierii Serviciilor în cauză.

Criptopedia poate, ocazional, să impună perioade de întreținere, de exemplu pentru upgrade-uri majore. Astfel de perioade de întreținere vor avea loc, în general, la sfârșit de săptămână sau peste noapte și vor fi notificate Clientului cu cel puțin 48 de ore în avans.

4.3. Notificarea erorilor

În cazul în care serviciile sunt total sau parțial indisponibile sau au performanțe reduse, Clientul va raporta eroarea prin e-mail la contact@cryptopedia.ro. Pentru a asigura faptul că Criptopedia obține informațiile corecte și complete necesare identificării și corectării erorii, Clientul va furniza informații cât mai detaliate despre eroare și va colabora cu Criptopedia pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemei.

4.4. Suport

Criptopedia va oferi suport tehnic de bază Clientului. Acest lucru implică asistență tehnică, dar Criptopedia nu garantează că se va găsi o soluție pentru orice problemă sau solicitare. Configurarea și administrarea unor servicii speciale pentru Client este posibilă la cere din partea acestuia, dar în baza unui contract separat.

Clientul poate contacta serviciul suport Criptopedia în zilele lucrătoare (de luni până vineri, cu excepția Ajunului Crăciunului, a Anului Nou și a altor sărbători legale) între orele 09:00 și 17:00 ora României, utilizând adresa contact@cryptopedia.ro

5. SECURITATE

5.1. Drepturile la date

Clientul își păstrează toate drepturile asupra tuturor datelor pe care acesta le stochează sau le transferă în baza prezentului document.

La încetarea contractului, Criptopedia poate să asiste Clientul în transferarea datelor într-un format desemnat, neîncriptat și utilizabil. Un astfel de serviciu poate fi livrat în termen de 10 zile de la încetarea Contractului, pentru a se asigura că Clientul poate primi datele înainte de ștergere. Acest serviciu nu este facturat de Criptopedia. La încetarea contractului, și după asigurarea transferului bazei de date către Client, baza de date și toate datele ce aparțin Clientului vor fi șterse de către Criptopedia.

5.2. Confidentialitate

Confidențialitatea Clientului este importantă pentru Criptopedia și tocmai de aceea ne obligăm să respectăm întocmai Politica de confidențialitate. Criptopedia își rezervă dreptul de a-și modifica Politica de confidențialitate atunci când este cazul.

5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Serviciile oferite de Criptopedia nu implică colectarea și prelucrarea datelor personale ale Clientului referitoare la subiecții săi de date. Criptopedia nu are nici un fel de acces la baza de date creată de Client. Serviciile oferite de Criptopedia pot presupune numai colectarea și prelucrarea datelor personale limitate la administratorul Clientului și informațiile personale ale Utilizatorului.

Clientul este colectorul și procesatorul datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 4 alineatele 7 și 8 din Regulamentul UE privind protecția generală a datelor ("GDPR").

Clientul, în calitate de colector, este de acord și garantează că:

• Clientul deține sau are dreptul de a transfera datele cu caracter personal serviciului în scopul procesării și este responsabil pentru corectitudinea, integritatea, conținutul și legalitatea datelor personale;

• Este obligația Clientului de a notifica Autoritatea de reglementare și / sau subiecții de date în cazul încălcării sau transferului neautorizat de date personale. Criptopedia notifică Clientul cu privire la existența unei eventuale breșe de securitate și furnizează toate detaliile necesare. Acesta are apoi obligația de a înainta procedural informațiile către autoritățile competente.;

• Criptopedia a oferit garanții suficiente în ceea ce privește măsurile de securitate logică, tehnică, fizică și organizatorică. 

6. DECLARAȚIE SPECIALĂ

SERVICIILE FURNIZATE DE CRIPTOPEDIA SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE „AS IS”. NOI, AFILIATII ȘI SUBPROCESATORII NU DĂM NICIO GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA SERVICIILE CRIPTOPEDIA. NU GARANTĂM CĂ ACESTEA VOR FUNCȚIONA NEÎNNTRERUPT, FĂRĂ EROARE SAU FĂRĂ RISCURI. DE ASEMENEA NU GRANTĂM CĂ ELEMENTELE DE CONȚINUT, INCLUSIV DATELE DUMNEAVOASTRĂ DE CLIENT, VOR FI ÎN SIGURANȚĂ, ȘI NU AR PUTEA FI DISTRUSE SAU PIERDUTE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NOI, AFILIAȚII NOȘTRI ȘI SUBPROCESATORI DECLAMĂM ORICE GARANȚIE, INCLUSIV CELE PRIVITOARE LA VANDABILITATE, CALITATE SATISFACTORIE, COMPATIBILITATEA CU SCOPURI SPECIALE, NEÎNCĂLCAREA UNOR DREPTURI SAU GARANȚII.

7. RISCURI, RĂSPUNDERE, LIMITAREA RĂSPUNDERII ETC.

7.1. Riscuri

Va rugam sa va asigurați ca înțelegeți pe deplin riscurile implicate și, astfel, să nu investiți bani pe care nu va puteți permite sa-i pierdeți. Piața monedelor digitale este foarte volatilă și predispusă la o schimbare rapidă a prețurilor. Operațiunile cu aceste monede sunt susceptibile de a fi catalogate ca iraționale, percepute ca o bulă speculativă care își pot pierde credibilitatea odată ce respectiva bulă se sparge. Astfel, pot exista modificări sau represiuni din partea guvernului. De asemenea pot exista riscuri suplimentare pe care nu le-am trecut în prezentul document.

Deoarece piețele criptomonedelor sunt descentralizate si nereglementate, schimbul de monede digitale este un serviciu nereglementat care nu este guvernat de niciun cadru de reglementare european specific. Asta înseamnă ca nu există nicio bancă centrală care sa poată emite mai multe valute sau sa ia măsuri corective pentru a proteja valoarea monedelor într-o criză. Piața criptomonedelor este încă relativ nouă și incertă. Prețul sau valoarea monedelor pot creste sau scădea rapid în orice moment si chiar pot scădea la 0. Riscul pierderii in tranzacționarea sau deținerea unui asset digital poate sa fie mare si poate duce la pierderea întregii valori.

Înainte de a tranzacționa criptomonede asigurați-vă că înțelegeți toate riscurile. Serviciile noastre vă ajută, fără a garanta:

• să obțineți cunoștințe suplimentare în materia criptomonedelor și a piețelor volatile;

• să tranzacționați rațional, și doar cu bani pe care vă permiteți să ii pierdeți;

• să dezvoltați toleranță la risc;

7.2. Limitare a răspunderii

Criptopedia nu este responsabil cu privire la plata de daune către Client ca o consecință a încălcării oricăreia dintre obligațiile care decurg din acest document. Clientul ar putea invoca, în cazuri extrem de limitate, pierderi financiare directe, de exemplu daunele cauzate de neglijență gravă sau de intenție, context în care Criptopedia va analiza contextual situația și va decide dacă are vreo culpă reală în privința situației invocate.

7.3. Forța majoră

În cazul în care utilizarea și executarea Serviciilor sunt împiedicate total sau parțial sau împiedicate în mod semnificativ de circumstanțe care nu se află sub controlul părților, obligațiile ambelor părți sunt suspendate atâta timp cât circumstanțele sunt relevante și atâta timp cât aceste circumstanțe persistă. Cu toate acestea, fiecare parte poate, în conformitate cu Secțiunea 8 din prezentul acord, să rezilieze acordul în cazul în care forța majoră îngreunează în mod deosebit această parte să continue acordul.

Este considerată o situație de forță majoră cazul în care se modifică legea, regulile sau regulamentele aplicabile utilizării sau prestării serviciilor furnizate, sau se adoptă noi reguli sau reglementări, iar acest lucru împiedică Criptopedia să actualizeze mecanismul tehnic al serviciilor afectate și / sau necesită o încetare totală sau parțială a accesului la servicii sau o parte din servicii pentru o perioadă limitată sau nedeterminată de timp. 

7.4. Caz fortuit

Chiar dacă Criptopedia va utiliza metode adecvate pentru a asigura transmiterea sigură a informațiilor între Client și Servicii, Clientul recunoaște că Internetul este un sistem deschis și că Criptopedia nu poate garanta că un terț nu poate sau nu va intercepta sau modifica datele în timpul transmisiei. Criptopedia nu își asumă nicio responsabilitate pentru accesul, utilizarea sau alternarea neautorizată sau publicarea sau pierderea datelor.

De asemenea, Criptopedia nu este responsabil pentru lipsa disponibilității Serviciilor atunci când acest lucru este cauzat direct sau indirect de către Client.

8. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA

Clientul poate să solicite încetarea contractului folosind instrumentul specific din cont. Încetarea contractului va avea efect începând fi finalul următorului ciclu contractual.

În cazul în care Clientul nu achită contravaloarea donației, Criptopedia are dreptul să suspende sau să blocheze accesul la servicii în orice moment, cu sau fără motiv, cu o notificare prealabilă de 5 zile. În caz de abuz, accesul la servicii poate fi suspendat sau încheiat fără notificare prealabilă, cu efect imediat.

Criptopedia poate rezilia contractul cu Clientului cu un preaviz de 5 zile dacă acesta încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acord sau dacă devine evident că Clientul va încălca în mod semnificativ acest Acord în viitor. De asemenea, Criptopedia poate să dispună, cu un preaviz de 5 zile adresat Clientului, suspendarea Contractului în cazul în care Contractul este încălcat de către Client, împreună cu solicitarea de remediere a problemei. Suspendarea va rămâne valabilă până la rezolvarea problemei.

Criptopedia își rezervă dreptul de a rezilia orice serviciu în întregime sau disponibilitatea sa pe orice piață, cu o notificare de 3 luni înainte de intrarea în vigoare a acesteia, sau, în caz de forță majoră, cu o notificare prealabilă rezonabilă, în aceste circumstanțe.

Atunci când serviciile sunt terminate, toate datele și copii ale acestor date vor fi șterse de pe serverele Criptopedia. Clientul va mai avea acces la datele sale în conformitate cu secțiunea 5.1.

9. TRANSFERUL CONTULUI

Fără un acord prealabil scris din partea Criptopedia, Clientul nu are dreptul să transfere integral sau parțial dreptul de a utiliza serviciile unei alte entități (fie prin fuziuni, sciziuni, achiziții, afilieri, insolvență ori faliment, schimbare de proprietate sau control, etc). Criptopedia poate transfera integral sau parțial drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acordul către filiale ale sale sau către alte companii din cadrul aceluiași grup, utilizându-le în continuare subcontractanți, cu condiția ca acest lucru să se facă într-un mod care să asigure continuitatea respectării obligațiilor privind protecția datelor, și deci serviciile asigurate Clientului să nu fie afectate în niciun fel.

10. JURISDICȚIE

Prezentul Acord va fi interpretat, reglementat și interpretat în conformitate cu legile române și europene. În plus, Clientul și Criptopedia acceptă să se supună jurisdicției Române pentru orice litigii legale referitoare la acest Acord.

Orice diferend sau dezacord care apare între părți va fi soluționat prin negocieri.

Dacă astfel de negocieri nu reușesc, oricare dintre părți poate cere ca disputa să fie adusă în fața unei instanțe din România. Competența legală convenită va fi locul în care Criptopedia își are adresa înregistrată.

11. VALABILITATE

Prezentul acord guvernează toate comunicările dintre părți.

12. REMEDII

Datorită naturii relativ noi și unice a Informațiilor, Clientul este de acord că orice încălcare sau amenințare cu încălcarea prezentului Acord va determina nu numai daune financiare companiei, ci și daune ireparabile pentru care daunele financiare nu vor putea fi considerate un remediu adecvat. Prin urmare, Criptopedia va avea dreptul, pe lângă alte căi de atac legale sau echitabile, să impună  interdicții și orice alte remedii echitabile împotriva oricărei încălcări a prezentului Acord, sau împotriva unei amenințări de nerespectare a acestuia.

13. ÎNTREGUL ACORD.

Prezentul Acord, împreună cu Politica de Confidențialitate, constituie întregul acord între părți referitor la relația contractuală.

Nici o modificare sau renunțare la prezentul Acord nu va fi efectivă decât în scris și semnată de părți. Imposibilitatea companiei de a-și exercita drepturile în temeiul prezentului Acord în orice moment pentru orice perioadă nu poate fi interpretat ca o renunțare la drepturi. 

14. NOTIFICĂRI.

Orice notificare de mai jos va intra în vigoare de la primire și va fi transmisă în scris, în limba română și transmisă celeilalte părți la adresa indicată aici sau la o altă adresă desemnată printr-o notificare scrisă.

15. CLAUZE FINALE.

În cazul în care o prevedere a prezentului Acord va fi declarată ilegală sau inaplicabilă, această prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât, în alt mod, Contractul să rămână în vigoare și efectivă și aplicabil.

Clientul declară că:

(a) a citit acest acord înainte de a vă înscrie pentru contul companiei;

(b) a înțeles condițiile prezentului acord;

(c) semnează prezentul acord în mod voluntar, prin înscrierea în contul corporativ;  

DREPT PENTRU CARE PĂRȚILE execută prezentul Acord de la data deschiderii contului.